Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start / Om sjukresor / Regler / Sjukresebiljetter

Sjukresebiljetter

Informationen på denna sida gäller endast dig som arbetar på en akut- eller jourmottagning.

Sjukresebiljetter kan användas när helpdesk för sjukresor har stängt eller om det är tekniska problem på sjukresewebben. En medicinsk bedömning ska alltid göras innan sjukresa beviljas. Se under Tillståndsgivning >> på vilka grunder den medicinska bedömningen görs.

Du som arbetar på en akut- eller jourmottagning kan använda sjukresebiljetter på kvällar och helger åt patienter som är

 • utomlänare, folkbokförda i annat län än Stockholms län
 • bosatta inom EU, EES eller något av de nordiska länderna.

Sjukresebiljetterna gäller endast för sjukresor med taxi inom Stockholms län. De gäller inte för resa med rullstolstaxi.

Gör så här när du vill använda en biljett:

 1. Registrera tillstånd för sjukresa med sjukresebiljett i sjukresewebben och skicka in till oss, tillsammans med bifogat underlag (läs längre ner om vad som gäller).
 2. Fyll i adressen som patienten ska resa till på biljetten innan du ger den till patienten.
 3. Beställ sjukresan hos beställningscentralen på telefon: 077-570 00 57. Uppge kundnummer 70013214.
 4. Patienten lämnar sjukresebiljetten till taxiföraren.

Bifoga ibland underlag
Om det gäller en EU-patient måste du bifoga en kopia på det giltiga EU-kortet. Om det gäller en patient från något av de nordiska länderna, Danmark, Finland, Island eller Norge måste du bifoga en kopia på giltig ID-handling och uppge patientens adress i hemlandet.

Utan underlag får du inte ge patienten någon sjukresebiljett. Patienten måste då ordna och betala resan själv.

Tillståndslösa, Utlandssvenskar och Kvotflyktingar

Du som arbetar på en akut- eller jourmottagning kan även använda sjukresebiljetter åt patienter som är

 • tillståndslösa - personer som vistas i Sverige utan tillstånd
 • svenska medborgare bosatta i annat land
 • kvotflyktingar

Dessa tillstånd går inte att registrera i sjukresewebben. Använd biljetterna när helpdesk har stängt.

Under sjukresors öppettider ska ni använda formuläret ”Tillstånd för sjukresa med sjukresekort”. Läs mer här>>

Gör så här för att använda sjukresebiljetter för tillståndslösa, utlandssvenskar och kvotflyktingar:

 1. Fyll i och skicka in följesedeln för sjukresebiljetter. Tillståndet går inte att registrera i sjukresewebben. Följesedeln hittar du här>>
 2. Fyll i adressen som patienten ska resa till på biljetten innan du ger den till patienten.
 3. Beställ sjukresan hos beställningscentralen på telefon: 077-570 00 57. Uppge kundnummer 70013214.
 4. Patienten lämnar sjukresebiljetten till taxiföraren.

För att ge tillstånd för sjukresa till Utlandssvensk som är bosatt i EU krävs något av följande:

 • EU-kort från bosättningslandet
 • Provisorsikt intyg om innehav av EU-kort
 • Intyg från Försäkringskassan: T ex. Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige.

Kopia på underlaget skickas till Trafikförvaltningen.

Vid tekniska problem med sjukresewebben

Du måste vänta med att registrera tillstånden för sjukresebiljetten tills systemet är igång igen. 

Gör så här när du vill använda en biljett:

 1. Fyll i adressen som patienten ska resa till på biljetten innan du ger den till patienten.
 2. Beställ sjukresan hos beställningscentralen på telefon: 077-570 00 57. Uppge kundnummer 70013214.
 3. Patienten lämnar sjukresebiljetten till taxiföraren.
 4. Notera biljettnummer, datum för resan och personnummer på patienten det gäller, tills du kan registrera tillståndet i systemet.
 5. När systemet är igång igen, registrera tillstånd för sjukresa med sjukresebiljett i sjukresewebben och skicka in till oss, tillsammans med bifogat underlag (läs längre ner om vad som gäller).

Bifoga ibland underlag
Om det gäller en EU-patient måste du bifoga en kopia på det giltiga EU-kortet. Om det gäller en patient från något av de nordiska länderna, Danmark, Finland, Island eller Norge måste du bifoga en kopia på giltig ID-handling och uppge patientens adress i hemlandet.

Utan underlag får du inte ge patienten någon sjukresebiljett. Patienten måste då ordna och betala resan själv.

Folkbokförda i Stockholms län och asylsökande
Patienter folkbokförda i Stockholms län och asylsökande får endast beviljas sjukresa med sjukresebiljett när det är tekniska problem med sjukresewebben. 

Asylsökande måste alltid uppvisa ett giltigt LMA-kort. Numret på LMA-kortet ska alltid anges i tillståndet.

För stockholmare och asylsökande måste du fylla i och skicka in följesedeln för sjukresebiljetter. Det går inte att registrera i sjukresewebben. Följesedeln hittar du här>>

Patienter som inte tillhör någon av ovanstående grupper
Patienter som inte tillhör någon av ovanstående nämnda grupper har inte rätt till sjukresa. Exempelvis måste personer från USA, Japan och Ryssland alltid betala för sina resor själv.

Felaktig hantering
För resor som utförts utan giltigt underlag eller för resor som utförts av patienter som inte har rätt till sjukresor, faktureras hela kostnaden för resan till den vårdenhet som kvitterat ut sjukresebiljetterna.

Endast akut och jourmottagningar får beställa sjukresebiljetter