Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.

Sjukresewebben

Start / Sjukresewebben

Allmän information om sjukresewebben för alla som arbetar i vården

Här kan du läsa om sjukresewebben som är region Stockholms tillståndssystem för sjukresor. I menyn till vänster kan du läsa om specifika regler och rutiner som gäller för vissa tillstånd, patienter och arbetsplatser.

Behörighet till sjukresewebben

Du måste gå vår utbildning i sjukresors regelverk för få behörighet till sjukresewebben. I utbildningen får du lära dig hur du ska hantera och registrera tillstånd för sjukresor. Efter godkänd utbildning får du behörighet och kan logga in i systemet. För att kunna logga in i Sjukresewebben ska du använda ditt eTjänstekort (eller SITHS-kort som det ibland kallas).

Här hittar du mer information om hur du beställer ett eTjänstekort: Beställa eTjänstekort

Tillstånd för sjukresor

De olika sjukresetillstånd du kan registrera på sjukresewebben baseras på vilken arbetsplats du har behörighet till samt vilka val du gjort när du fyllt i uppgifter som rör patienten. Nedan följer villkor för vilka olika tillstånd som kan skapas

Sjukresa med Sjukresekort – kan registreras till alla patienter som har rätt till sjukresor enligt regelverket för sjukresor.

Ersättning för utförd resa – kan registreras för Stockholmare, asylsökande och tillståndslösa.

Överflyttningsresa – kan registreras till utomlänspatienter

Hänvisningsintyg vid förlossning – kan registreras till Stockholmare, asylsökande och tillståndslösa. Endast vårdpersonal med behörighet till en förlossningsklinik kan registrera ett sådant tillstånd.

Sjukresebiljett – kan registreras till alla patienter som har rätt till sjukresor enligt regelverket för sjukresor. Endast vårdpersonal med behörighet till en akut- eller jourmottagning kan registrera ett sådant tillstånd.

Antal resor per tillstånd
Max 20 enkelresor per tillstånd kommer vara möjligt att bevilja.

Giltighetstid per tillstånd
Giltighetstiden för ett tillstånd är som längst 3 månader framåt i tiden. Asylsökande och tillståndslösa kan få tillstånd som är giltiga som längst 30 dagar.

Ersättning för utförd resa kan vara giltiga som längst 3 år tillbaka i tiden. Det gäller då resor som redan är utförda och som patienten ska få ersättning för.

Ibland krävs särskilda underlag för att patienten ska få resa
För vissa patienttyper kan du ibland behöva skicka in underlag till oss så som kopia på EU-kort eller ID-kort. Underlaget ska bifogas i tillståndet i sjukresewebben. Dessa tillstånd skickas in till oss på Sjukresor från Sjukresewebben för handläggning.

Huvudresa och anslutningsresa

Du kan bevilja anslutningsresor i samband med registrering av sjukresetillstånd. Vilken anslutningsresa du kan välja beror på vilken huvudresa du valt.

Till exempel: Din patient ska resa med färdsätt båttaxi fram till en brygga på fastlandet för att sedan åka med taxi resten av vägen till din mottagning. Då ska du välja taxi som huvudresa och båttaxi som anslutningsresan när du registrerar tillståndet i Sjukresewebben.

Utökad hämtning och lämning -  före detta Extraservice

Om en patient har behov av lättare ledsagning kan du bevilja resevillkoret utökad hämtning och lämning när du registrerar sjukresetillstånd med taxi.

Det innebär att föraren hämtar och lämnar patienten vid dörren till bostaden och vid en avdelning eller mottagning istället för vid huvudentrén. Tänk på att föraren inte lämnar över patienten till vårdpersonal. Lättare ledsagning innebär till exempel stöd under armen, bära väskan och öppna tunga dörrar.

Utökad hämtning och lämning är inte till för personer som har kognitivt sviktande funktion, till exempel demenssjukdom, de måste ha medföljare på resan.

När du väljer resevillkoret utökad hämtning och lämning i tillståndet måste du ge en instruktion om var patienten ska hämtas och lämnas till beställningscentralen när du beställer resan.

När patienten beställer sjukresan via Mina sidor ska hen lämna en instruktion om detta under Meddelande till föraren. Det är också viktigt att skriva portkod till bostaden och mobiltelefonnummer vid beställningen. Du har rätt att hjälpa patienten med beställningen via Mina sidor.

Det går inte att beställa transportrullstol i samband med utökad hämtning och lämning.