Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.

Sjukresewebben - Nytt tillståndssystem


På den här sidan kan du läsa om vad det nya systemet innebär för dig som användare. Du kan titta på korta instruktionsfilmer av systemet och ladda ner användarmanualen.

Start / Sjukresewebben - Nytt tillståndssystem

Allmän information om sjukresewebben för alla som arbetar i vården

Här kan du läsa om de förändringar det nya systemet innebär för dig när du ska registrera tillstånd för sjukresor till patienter. I menyn till vänster kan du läsa om de förändringar som är specifika för vissa arbetsplatser och för vissa tillstånd.

Behörighet till sjukresewebben

Systemet används för att skapa tillstånd för sjukresor. Du måste gå vår utbildning i sjukresors regelverk för att lära dig hur du ska hantera tillstånd för sjukresor. Efter utbildningen får du behörighet och kan logga in i systemet. För att kunna logga in i Sjukresewebben ska du använda ditt eTjänstekort (eller SITHS-kort som det ibland kallas).

Du som idag har en giltig behörighet till sjukresesystemet behöver inte gå utbildningen för att få tillgång till Sjukresewebben. Du kommer automatiskt att ha behörighet.

Här hittar du mer information om hur du beställer ett eTjänstekort: Beställa eTjänstekort

Tillstånd för sjukresor

De olika sjukresetillstånd du kan registrera på sjukresewebben baseras på vilken arbetsplats du har behörighet till samt vilka val du gjort när du fyllt i uppgifter som rör patienten. Nedan följer villkor för vilka olika tillstånd som kan skapas

Sjukresa med Sjukresekort – kan registreras till alla patienter som har rätt till sjukresor enligt regelverket för sjukresor.

Ersättning för utförd resa – kan registreras för Stockholmare, asylsökande och tillståndslösa.

Överflyttningsresa – kan registreras till utomlänspatienter

Hänvisningsintyg vid förlossning – kan registreras till Stockholmare, asylsökande och tillståndslösa. Endast vårdpersonal med behörighet till en förlossningsklinik kan registrera ett sådant tillstånd.

Sjukresebiljett – kan registreras till alla patienter som har rätt till sjukresor enligt regelverket för sjukresor. Endast vårdpersonal med behörighet till en akut- eller jourmottagning kan registrera ett sådant tillstånd.

Antal resor per tillstånd
Max 20 enkelresor per tillstånd kommer vara möjligt att bevilja.

Giltighetstid per tillstånd
Giltighetstiden för ett tillstånd är som längst 3 månader framåt i tiden. Asylsökande och tillståndslösa kan få tillstånd som är giltiga som längst 30 dagar.

Ersättning för utförd resa kan vara giltiga som längst 3 år tillbaka i tiden. Det gäller då resor som redan är utförda och som patienten ska få ersättning för.

Ibland krävs särskilda underlag för att patienten ska få resa
För vissa patienttyper kan du ibland behöva skicka in underlag till oss så som kopia på EU-kort eller ID-kort. Underlaget ska bifogas i tillståndet i sjukresewebben. Dessa tillstånd skickas in till oss på Sjukresor från Sjukresewebben för handläggning.

Huvudresa och anslutningsresa

Det kommer att vara möjligt att bevilja anslutningsresor i samband med registrering av sjukresetillstånd. Vilken anslutningsresa du kan välja beror på vilken huvudresa du valt.

Till exempel: Din patient ska resa med färdsätt båttaxi fram till en brygga på fastlandet för att sedan åka med taxi resten av vägen till din mottagning. Då ska du välja taxi som huvudresa och båttaxi som anslutningsresan när du registrerar tillståndet i Sjukresewebben.

Extraservice heter numera Utökad hämtning och lämning

Om en patient har behov av lättare ledsagning kan du bevilja resevillkoret utökad hämtning och lämning när du registrerar sjukresetillstånd med taxi.

Det innebär att föraren hämtar och lämnar patienten vid dörren till bostaden och vid en avdelning eller mottagning istället för vid huvudentrén. Tänk på att föraren inte lämnar över patienten till vårdpersonal. Lättare ledsagning innebär till exempel stöd under armen, bära väskan och öppna tunga dörrar.

Utökad hämtning och lämning är inte till för personer som har kognitivt sviktande funktion, till exempel demenssjukdom, de måste ha medföljare på resan.

När du väljer resevillkoret utökad hämtning och lämning i tillståndet måste du ge en instruktion om var patienten ska hämtas och lämnas till beställningscentralen när du beställer resan.

När patienten beställer sjukresan via Mina sidor ska hen lämna en instruktion om detta under Meddelande till föraren. Det är också viktigt att skriva portkod till bostaden och mobiltelefonnummer vid beställningen. Du har rätt att hjälpa patienten med beställningen via Mina sidor.

Det går inte att beställa transportrullstol i samband med utökad hämtning och lämning.