Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.

Tillstånd för sjukresa


Här hittar du formulär för att bevilja era patienter tillstånd för sjukresa.

Start / Tillstånd för sjukresa

Registrering av tillståndsformulär inskickade från sjukresors hemsida är inte en prioriterad arbetsuppgift. Handläggning sker i regel två arbetsdagar efter att du skickat in formuläret. Vi rekommenderar dig att i stället registrera tillstånden själv i Sjukresewebben.

Från och med 1 juni kommer formuläret Tillstånd för sjukresa med sjukresekort bara gå att använda till patienter som är Utlandssvenskar, Kvotflyktingar och personer som vistas i Sverige utan tillstånd, tillståndslösa.

Alla tillstånd för sjukresor ska registreras i Sjukresewebben förutom tillstånd till tillståndslösa, utlandssvenskar och kvotflyktingar.

För att du ska kunna bevilja tillstånd för sjukresor med sjukresekort till patienter efter 1 juni måste du registrera tillstånden i vårt tillståndssystem, Sjukresewebben.

För att få tillgång till Sjukresewebben krävs utbildning i sjukresors regelverk samt ett eTjänstekort.

Två olika tillståndsformulär
Det finns två tillståndsformulär på Sjukreseguiden, formulären Tillstånd för sjukresa med sjukresekort och Tillstånd för ersättning av redan utförd resa.

Tillstånd för sjukresa med sjukresekort använder du när du ska bevilja tillstånd för en patient som är utlandssvensk, kvotflykting eller tillståndslös.

Tillstånd för ersättning av redan utförd resa använder du när en patient har gjort egna utlägg för sjukresor.

Medicinsk bedömning
En medicinsk bedömning skall alltid göras innan tillstånd för sjukresa beviljas. För mer information om medicinsk bedömning och regler vid tillståndsgivning se under Tillståndsgivning>>.

Sjukresor hanterar tillstånden under helpdesks öppettider måndag till fredag mellan klockan 9 och 15.