Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.

Beställa sjukresa

Start / Beställa sjukresa

Sjukresors olika beställningskanaler

Mina sidor

På Mina sidor kan du beställa, avbeställa och kontrollera beställda resor med taxi och rullstolstaxi. När du beställer en resa via Mina sidor så är det patientens egen sida som du använder. Det är därför viktigt att fråga patienten om de godkänner att du loggar in på deras Mina sidor. 

Mina sidor hittar du här >>

Talsvar 0200-11 44 11

Via Talsvar kan du beställa, avbeställa och kontrollera beställda taxiresor. Ring telefonnummer 0200-11 44 11 och följ instruktionerna. Du kan både tala in patientens uppgifter, eller knappa in dem med knappsatsen på telefonen.

Beställningscentral

Sjukresa med taxi: 077-570 00 57

Sjukresa med rullstolstaxi utan kundval: 077-670 01 67

Beställ sjukresa med rullstolstaxi med kundval
Kundval innebär att du väljer vilket rullstolstaxibolag du vill beställa resan ifrån. 

 • Samtrans 08-1200 1200
 • Sirius 08-745 33 01
 • Cabonline (Sverigetaxi och Taxi Kurir) 08-28 75 15
 • Haninge & Nynäshamns taxi 08-741 11 11
 • Södertälje taxi 08-554 205 10
 • Roslagstaxi 0176-123 45

Viktigt att tänka på innan beställning

För att patienten ska kunna resa med sitt sjukresekort måste beställningen göras via en av beställningskanalerna för sjukresa. 

För att det ska fungera att beställa en resa måste patienten redan ha blivit beviljad ett tillstånd för sjukresa. Tillståndet måste vara registrerat i sjukresewebben. Patienten måste också ha ett registrerat och tillgängligt sjukresekort.

Är ni osäkra på vilka regler som gäller för tilsltåndsgivning och sjukresekort kan du läsa mer om det genom att klicka på länkarna. Tillståndsgivning >> och Sjukresekort >>

Viktigt att tänka på vid beställning

När du beställer en resa till din patient ska du ange följande:

 • Numret på patientens sjukresekort
 • Vilken dag och tid som patienten ska resa
 • Patientens vistelseadress som patienten ska resa från eller till
 • Vilken vårdadress patienten ska resa från eller till
 • Övriga resevillkor
  • hur många personer som ska resa
  • hjälpmedel
  • om föraren ska hämta uppe på mottagningen/avdelningen eller vid lägenhetsdörr
 • Telefonnummer som föraren kan nå dig eller patienten på

Avbeställning måste ske minst 30 minuter innan avtalad hämttid.

Vikten av ett relevant telefonnummer i beställningen

Oavsett hur patientens resa beställs är det viktigt att ett relevant telefonnummer anges i beställningen. Om bilen är mer än tio minuter försenad ska föraren ringa eller skicka sms till det telefonnummer som står i beställningen. Ange därför ett telefonnummer vid beställningen som någon har möjlighet att svara på. Det kan vara patientens eller en medföljares mobilnummer. Telefonnumret till någon på vårdavdelningen eller mottagningen fungerar bara om den som svarar känner till patientens sjukresebeställning. 

Patienter som behöver hämtas vid sin lägenhet eller uppe på en avdelning

Patienter som reser sjukresa med taxi och har tillstånd till utökad hämtning och lämning eller rullstolstaxi blir hämtade av föraren uppe på en avdelning, inne på ett sjukhus eller vid sin lägenhetsdörr.

För att föraren ska kunna hämta patienten måste det framgå av beställningn var patienten ska hämtas och lämnas. Föraren behöver få uppgifter om portkod och vilket våningsplan eller vilken avdelning på sjukhuset patienten ska hämtas från eller åka till. Uppgifterna som föraren behöver för att hitta rätt anger du vid beställningen.

Sjukresor är endast sittande transport.

Sjuktransport
För patienter utan medicinskt vårdbehov men med behov av stöd och omsorg och som behöver ligga eller sitta på bår under transporten kan du beställa en sjuktransport. Sjuktransport beställs via SOS Alarms beställningsformulär. För att komma till formuläret klicka här >>

På Vårdgivarguiden kan du läsa mer om Sjuktransport>> 

App Färdtjänsten Stockholm
Patienter kan även beställa sina sjukresor via appen Färdtjänsten Stockholm. Du kan tipsa dina patienter att läsa mer om appen på färdtjänstens hemsida