Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.

Beställa resa


Här hittar du information om våra olika beställningskanaler och vad du ska tänka på vid beställning av resor..

Start / Beställa resa

För att patienten ska kunna resa med sitt sjukresekort måste beställningen göras via en av de tre utpekade beställningskanalerna. De är att beställa resa via internet på Mina sidor, genom att ringa Talsvar eller någon av beställningscentralerna.

För att det ska fungera att beställa en resa måste patienten redan ha blivit beviljad ett tillstånd för sjukresa. Tillståndet måste vara registrerat i sjukresesystemet. Patienten måste också ha ett registrerat och tillgängligt sjukresekort. Är ni osäkra på vilka regler som gäller kan det vara bra att läsa mer information om Tillståndsgivning >> och Sjukresekort >>.

Beställa resa via Mina sidor

På Mina sidor kan du beställa, avbeställa och kontrollera beställda resor. När du beställer en resa via Mina sidor så är det patientens egna sida som du använder. Det är därför viktigt att fråga patienten om de godkänner att du loggar in på deras sida. 

Mina sidor hittar du här >>

Beställa resa med Talsvar 0200-11 44 11

Du kan beställa, avbeställa och kontrollera beställda taxiresor på det här telefonnumret. Ring telefonnummer 0200-11 44 11 och följ instruktionerna. Du kan både tala in patientens uppgifter, eller knappa in dem med nummerval på telefonen.

Beställa resa på telefon med beställningsmottagare

Sjukresa med taxi: 077-570 00 57

Sjukresa med rullstolstaxi utan kundval: 077-670 01 67

Sjukresa med rullstolstaxi med kundval.

När du beställer en resa till din patient ska du tala om följande:

  • Numret på patientens sjukresekort.
  • Vilken dag och tid som patienten ska resa.
  • Patientens hemadress som patienten ska resa från eller till.
  • Vilken vårdadress patienten ska resa från eller till.
  • Övriga resevillkor, till exempel hur många personer som ska resa, hjälpmedel, om föraren ska hämta uppe på mottagningen/avdelningen eller vid lägenhetsdörr.
  • Telefonnummer som föraren kan nå dig eller patienten på.

Avbeställning måste ske minst 30 minuter innan avtalad hämttid.

Vikten av ett relevant telefonnummer i beställningen

Oavsett hur patientens resa beställs är det viktigt att ett relevant telefonnummer anges. Om bilen är mer än tio minuter försenad ska föraren ringa eller skicka sms till det telefonnummer som står i beställningen. Tala därför om ett telefonnummer vid beställningen som föraren kan använda, så som patientens mobilnummer eller ett telefonnummer som går till någon som ska resa med patienten. Telefonnumret som går till vårdavdelningens reception är inte ett lämpligt nummer om det är många som ringer dit eller om föraren väljer att skicka ett sms som exempel.

Patienter som behöver hämtas vid sin lägenhet eller uppe på en avdelning

Patienter som reser sjukresa med taxi och har tillstånd till extra hämtning och lämning eller rullstolstaxi blir hämtade av föraren uppe på en avdelning, inne på ett sjukhus eller vid sin lägenhetsdörr. Vid resor med sjukresetaxi hämtas patienten vid porten eller huvudentrén.

För att föraren ska kunna hämta patienten måste det framgå av beställningn var patienten ska hämtas och lämnas. Föraren behöver få uppgifter om till exempel portkod och vilket våningsplan eller vilken avdelning på sjukhuset patienten ska hämtas från eller åka till. Uppgifterna som föraren behöver för att hitta talar man om vid beställningen eller skriver in i meddelandefältet vid beställningar via Mina sidor.

Sjukresor är endast sittande transport.

Sjuktransport
För patienter utan medicinskt vårdbehov men med behov av stöd och omsorg och som behöver ligga eller sitta på bår under transporten kan du beställa en sjuktransport. Sjuktransport beställs via SOS Alarms beställningsformulär. För att komma till formuläret klicka här >>.
Här kan du läsa mer om Sjuktransport>>