Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start / Beställa resa / Resegaranti - om bilen inte kommer

Resegaranti

Ring till Resegarantin 0200-77 66 55 om den beställda taxin eller rullstolstaxin inte kommit inom 20 minuter efter den beställda tiden. De som svarar på numret efterlyser bilen och hjälper till med att göra en ny beställning om det behövs. Patientens sjukresetillstånd påverkas inte när Resegarantin gör en ny beställning.

I de fall en rullstolstaxi är beställd med kundval, direkt hos ett taxibolag, ringer ni till det taxibolag som rullstolstaxin är beställd hos. Här finns telefonnummer >> till de olika taxibolagen för rullstolstaxi.

Patienten kan också få ersättning i efterskott ifall hen tar en privat taxi till sitt vårdbesök. Taxikvittot ska sparas och skickas till Färdtjänsten tillsammans med en kort beskrivning av vad som hänt. Patientens personnummer måste uppges tillsammans med clearingnummer, kontonummer och namnet på banken som patienten vill att vi sätter in pengarna på.

Patienten får ersättning för kostnaden för taxi/rullstolstaxiresan med avdrag för egenavgift. Patienten måste ha ett giltigt tillstånd för sjukresa och taxikvitto i original. Ersättningskravet måste skickas till oss inom tre år. 

Ersättningsärendet skickas till:

FRISVAR
Färdtjänsten
20077985
110 30 Stockholm

Inget frimärke behövs.

Kontakta resegarantin via SMS - i de fall patienten har beställt en taxi

Du kan även skicka SMS till resegarantin om patientens beställda sjukresetaxi är försenad. Som vanligt ska du vänta i 20 minuter på den beställda bilen innan du kontaktar resegarantin. Du skickar sms till telefonnummer 0700-200 400.

I sms:et skriver du

  • patientens för och efternamn
  • patientens sjukresekortsnummer
  • tiden patienten skulle hämtas
  • de adresser patienten skulle hämtas och lämnas på.

Du får ett svar från resegarantin på vad som har hänt med din beställning och om bilen är på väg, precis som om du hade ringt till resegarantin. Det är samma öppettider som om du ringer, det vill säga alla dagar dygnet runt.