Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start / Beställa sjukresa / Resegaranti - om bilen inte kommer

Resegaranti

Ibland händer saker som gör att en beställd taxi eller rullstolstaxi inte dyker upp. Om patienten har väntat i tjugo minuter efter beställd tid och bilen fortfarande inte har kommit, ring Resegarantin på telefonnummer 0200-77 66 55. Resegarantin har öppet dygnet runt alla dagar.

De som svarar på numret efterlyser bilen och hjälper till med att göra en ny beställning om det behövs. Patientens sjukresetillstånd påverkas inte när Resegarantin gör en ny beställning.

I de fall en rullstolstaxi är beställd med kundval, direkt hos ett taxibolag, ringer ni till det taxibolag som rullstolstaxin är beställd hos. Här finns telefonnummer >> till de olika taxibolagen för rullstolstaxi.

Skicka SMS till resegarantin
Istället för att ringa till Resegarantin kan du skicka ett SMS till telefonnummer 0700-200 400.

I sms:et skriver du

  • patientens för och efternamn
  • patientens sjukresekortsnummer
  • tiden patienten skulle hämtas
  • de adresser patienten skulle hämtas och lämnas på.

Du får ett SMS svar tillbaka från resegarantin med information om vad som har hänt med din beställning och om bilen är på väg.

Ersättning i efterskott
Patienten kan också få ersättning i efterskott ifall hen tar en privat taxi till sitt vårdbesök. Taxikvittot ska sparas och skickas till Färdtjänsten tillsammans med en kort beskrivning av vad som hänt. Patientens personnummer måste uppges tillsammans med clearingnummer, kontonummer och namnet på banken som patienten vill att vi sätter in pengarna på.

Patienten får ersättning för kostnaden för taxi/rullstolstaxiresan med avdrag för egenavgift. Patienten måste ha ett giltigt tillstånd för sjukresan. Ersättningskravet måste skickas till oss inom tre år. 

Ersättningsärendet skickas till:

FRISVAR
Färdtjänsten
20077985
110 30 Stockholm

Inget frimärke behövs.