Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.

Om sjukresor


Här hittar du information om vilka regler som gäller för sjukresor inom Region Stockholm, vårt tillståndssystem och sjukresehandboken.

Start / Om sjukresor

Det här är sjukresor

Patienter kan ha rätt att få ersättning för sina resor till vård och behandling till en vårdgivare i Region Stockholm. Vårdgivaren ska vara ansluten till regionen eller ha avtal med regionen. I region Stockholm krävs ett tillstånd från den behandlande vårdgivaren för att få ersättning eller för att använda de sjukresor som anordnas av regionen.

Med tillstånd menas ett beslut från en tillståndsgivare hos den behandlande vårdgivaren att patienten ska beviljas sjukresor enligt grunderna som står i regelverket för sjukresor. En medicinsk bedömning ska alltid ligga till grund för att bevilja tillstånd för sjukresor. Tillståndet innebär att tillståndsgivaren styrker patientens behov av sjukresa. Läs mer om vem som är tillståndsgivare

Sjukresor ingår i det som kallas särskilda persontransporter

Sjukresor är sittande persontransporter och vid sjukresor kan flera patienter få resa i samma bil och resorna beställs på fasta avgångstider. Patienten förväntas klara sig själv på dessa resor eller klara sig med hjälp av en person som de själva tar med på resan, en så kallad medföljare. Patienter som behöver medicinsk vård under resan eller som har smittsamma sjukdomar får inte resa med sjukresor. 

Sjukresor kan ske med olika färdmedel. De resor som anordnas av sjukresor är taxi och rullstolstaxi. I Stockholms län söker patienterna ersättning för sina utlägg efter vårdbesöket eller så reser de med trafiken som regionen har upphandlat. De som reser med den upphandlade trafiken beställer sina resor via sjukresors beställningskanaler och behöver ha ett sjukresekort för att kunna resa. En sjukresa är en patients resa mellan vård och behandling och patientens hemadress. Vården kan vid vissa undantag godkänna att en patient får resa till en annan adress än sin hemadress. 

Rätten till sjukresor regleras i lagen om resekostnadsersättning vid sjukresor (1991:419)
Läs mer om tillämpningen av lagen och förtydligande av vissa regler i Sjukresehandboken. Handboken tar också upp viss hantering i sjukresewebben.

Medicinsk bedömning är grunden för sjukresor

Tillstånd för sjukresor får beviljas om patienten har stora svårigheter att ta sig till eller att resa med kollektivtrafik, SL och Waxholmsbolaget. En medicinsk bedömning ska alltid göras för att bedöma om patienten behöver tillstånd för sjukresa. Bedömningen görs av behandlande vårdgivare utifrån patientens medicinska, fysiska och psykiska tillstånd. Den sjukvård som patienten får måste utföras av Region Stockholm eller av en vårdgivare som har avtal med regionen. 

Patienter med tillstånd till färdtjänst ska alltid beviljas sjukresor till och från vård och behandling.