Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.

Om sjukresor


Här hittar du information om vilka regler som gäller för sjukresor inom Region Stockholm, vårt tillståndssystem och sjukresehandboken.

Start / Om sjukresor

Det här är sjukresor

Patienter kan ha rätt att få ersättning för sina resor till en vårdgivare i Region Stockholm. Vårdgivaren ska vara ansluten till regionen eller ha avtal med regionen. I Stockholms län krävs ett tillstånd från vårdgivaren för att få ersättning eller för att använda de sjukresor som ordnas av regionen.

Med tillstånd menas ett beslut från en tillståndsgivare att patienten ska beviljas sjukresor enligt grunderna som står i regelverket för sjukresor. En medicinsk bedömning ska alltid ligga till grund för att bevilja tillstånd för sjukresor. Tillståndet innebär att tillståndsgivaren styrker patientens behov av sjukresa. Läs mer om vem som är tillståndsgivare

Sjukresor ingår i det som kallas särskild kollektivtrafik 

Sjukresor är sittande persontransporter och vid sjukresor kan flera patienter få resa i samma bil och resorna beställs på fasta avgångstider. Patienten förväntas klara sig själv på dessa resor eller klara sig med hjälp av en person som de själva tar med på resan, en så kallad medföljare. Patienter som behöver medicinsk vård under resan eller som har smittsamma sjukdomar får inte resa med den trafik som regionen ordnar.

Sjukresor kan ske med egen bil, taxi eller rullstolstaxi. I Stockholms län söker patienterna ersättning för sina utlägg efter vårdbesöket eller så reser de med trafiken som regionen har upphandlat. De som reser med den upphandlade trafiken beställer sina resor via beställningskanaler och behöver ha ett sjukresekort för att kunna resa. En sjukresa är en patients resa mellan vård och behandling och patientens hemadress. Vården kan vid vissa undantag godkänna att en patient får resa till en annan adress än sin hemadress. 

Rätten till sjukresor regleras i lagen om resekostnadsersättning vid sjukresor (1991:419)
Läs mer om tillämpningen av lagen och förtydligande av vissa regler i Sjukresehandboken. Handboken tar också upp viss hantering i sjukresewebben.

Medicinsk bedömning är grunden för sjukresor

Tillstånd för sjukresor får beviljas om patienten har stora svårigheter att ta sig till eller att resa med SL och Waxholmsbolaget, det som kallas den allmänna kollektivtrafiken. En medicinsk bedömning ska alltid göras för att bedöma om patienten behöver tillstånd för sjukresa. Bedömningen görs av behandlande sjukvårdspersonal utifrån patientens medicinska, fysiska och psykiska tillstånd. Den sjukvård som patienten får måste utföras av Region Stockholm eller av en vårdgivare som har avtal med regionen. 

Patienter med tillstånd till färdtjänst ska alltid beviljas sjukresor för sina vårdbesök.