Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start / Om sjukresor / Egenavgifter

Egenavgifter

Om patienten betalar för en privat taxi, rullstolstaxi eller åker med egen bil kan denne söka ersättning i efterskott. Egenavgiften betalas då genom att den dras av från summan som ska betalas ut, under förutsättning att tillstånd för sjukresa beviljats.

Avgifterna omfattar både patienter folkbokförda i Stockholms län och från andra län, samt patienter från EU, EES, Island och Norge. Egenavgiften för asylsökande och personer utan tillstånd att vistas i Sverige, så kallade papperslösa eller gömda, är alltid 40 kronor per enkelresa.

Beslut om nivån på högkostnadsskyddet och egenavgifterna fattas av Region Stockholm. Bestämmelserna kan variera mellan olika region och därför kan avgifter och ersättningar skilja sig. 

Färdsätt Egenavgift per enkelresa
Taxi Upp till 140 kr
Rullstolstaxi 140 kr
Egen bil – ersätts med 17 kr per mil Upp till 50 kr
Parkeringskostnader – ingår inte i högkostnadsskyddet 20 kr
Egen båt – ersätts med 20 kr per sjömil Upp till 50 kr
Båttaxi 140 kr
Tåg och flyg 140 kr

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet för sjukresor innebär att en patient inte ska behöva betala mer än 1400 kronor i egenavgifter för sjukresor under en tolvmånadersperiod. Oavsett med vilket färdsätt patienten reser så räknas alla egenavgifter in under samma högkostnadsskydd. Patienter som har uppnått högkostnadsskyddet för sjukresor får ingen faktura för resor utförda inom ramen för högkostnadsskyddsperioden. Det dras heller inte av egenavifter vid ersättningar för den perioden. Ett elektroniskt högkostnadsskydd skapas automatiskt i sjukresesystemet.

Även om patienten har uppnått högkostnadsskyddet ska det medicinska tillståndet alltid ligga till grund för sjukresa och med egen bil, taxi eller rullstolstaxi. Det innebär att en tillståndsgivare alltid ska göra en medicinsk bedömning av behovet av sjukresa.

Högkostnadsskyddet för sjukresor i Region Stockholm gäller personer som är folkbokförda i Stockholms län. I vissa fall kan även andra personer ha rätt till högkostnadsskydd. Kontakta Helpdesk om du har frågor. 

Period för högkostnadsskydd

Period för högkostnadsskydd räknas från patientens första sjukresa och 12 månader framåt. Efter 12 månader påbörjas en ny period som räknas från patientens första sjukresa. Exempelvis om patienten gjorde en sjukresa den 3 april 2018 räcker dennes period för högkostnadsskydd till och med den 2 april 2019. Därefter påbörjas en ny period när patienten reser igen. Gör denne då en resa den 5 maj 2019 räcker den nya pågående period för högkostnadsskydd till den 4 maj 2020. 

Det är under den nuvarande perioden för högkostnadsskydd som patienten betalar upp till 1400 kronor i egenavgifter för sina sjukresor.  Högkostnadsskydd räknas inte på tidigare perioder för högkostnadsskydd som har gått ut, utan då får patienten alltid betala egenavgifter för sina resor om denne söker ersättning i efterskott.

Faktura eller e-faktura

Alla patienter som reser med sjukresekort får i efterhand en faktura med egenavgifterna för dennes sjukresor. Fakturan skickas hem till patientens folkbokföringsadress. Patienten kan välja att istället betala med e-faktura och kan då få fakturan till sin internetbank. Läs mer om det på webbplatsen som riktar sig patienter som reser med sjukresor på fardtjansten.sll.se/efaktura >>.