Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start / Om sjukresor / Egenavgifter och högkostnadsskydd

Egenavgifter och högkostnadsskydd

Stockholms regionfullmäktige har fastställt summan för egenavgifter och
högkostnadsskydd i region Stockholm.

Patientens egenavgift

Patienten betalar alltid en summa i egenavgift för sin sjukresa på högst 140 kronor per enkelresa. Den högsta egenavgiften gäller oavsett vilka och hur många färdmedel som patienten reser med vid ett och samma sjukresetillfälle. 

Om patienten reser med sjukresekort, så behöver hen inte betala någon egenavgift i bilen. Patienten får i stället en faktura på egenavgiften hemskickad i efterskott. Vid ersättning för resor i efterskott dras egenavgifterna av från summan som ska ersättas.

Asylsökande och tillståndslösa betalar 40 kronor i egenavgift. De omfattas inte av högkostnadsskyddet för sjukresor.

Högkostnadsskydd för sjukresor

Högkostnadsskyddet för sjukresor är 1400 kronor. Om patienten kommer upp i det beloppet så betalar hen ingen egenavgift för övriga sjukresor under högkostnadsskyddsperioden. Perioden gäller från första resedatumet och tolv månader framåt. Alla egenavgifter räknas in i samma högkostnadsskydd oavsett färdmedel.

Även om patienten har uppnått högkostnadsskydd är det patientens medicinska tillstånd som ska ligga till grund när du beviljar sjukresor.

Patienter kan ansöka om ersättning för sjukresor tre år tillbaka i tiden. När det gäller sjukresor som patienten gjort innan den pågående perioden för högkostnadsskydd drar vi alltid en egenavgift.

Avgiftsfria sjukresor

Följande sjukresor betalar patienten inte några egenavgifter för:

  • mellan vårdgivare och överflyttningsresor (gäller både inom och utanför Stockholms län)
  • till och från tvångsvård
  • utanför länet efter beslut om vårdgaranti.

Aktuella egenavgifter

De här egenavgifterna gäller alla patienter som är folkbokförda i Stockholms län och övriga Sverige samt medborgare från EU, EES och de Nordiska länderna.

Egenavgiften för asylsökande och tillståndslösa är alltid 40 kronor per enkelresa. Dessa patienter omfattas inte av högkostnadsskyddet.

imagemd5wb.png