Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.

Regler


Här hittar du information om vilka regler som gäller vid sjukresa.

Start / Om sjukresor / Regler

Regler för sjukresor i Region Stockholm

I Stockholm styrs sjukresor av olika lagar, regelverk och avtal. Rätten till sjukresor regleras i lagen om resekostnadsersättning vid sjukresor (1991:419) . Lagen hänvisar till ett antal lagar och förordningar som i sin tur pekar ut den vård och de behandlingar som kan ge patienten rätt till ersättning för resekostnader.

Region Stockholm beslutar om regelverket för sjukresor och sittande transporter. Här beskrivs de regler som är en följd av lagen och de beslut som fattats av regionfullmäktige. Här beskrivs också de regler som är en följd av Riksavtalet för utomlänsvård som innehåller särskilda regler för sjukresor när en patient får vård utanför sin hemregion.

I Stockholms län krävs ett tillstånd från vårdgivaren för att få ersättning eller för att använda de sjukresor som ordnas av regionen. Regelverket är i första hand ett stöd för dig inom vården som beslutar om dessa tillstånd. För hjälp och stöd vid tillståndsgivning av sjukresor kan du också använda dig av Sjukresehandboken