Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start / Om sjukresor / Sjukresesystemet

Sjukresesystemet

Behörighet

För att du ska få behörighet till sjukresesystemet måste du gå en utbildning i sjukresors regelverk >>. Utbildningen tillhandahålls av Sjukresor, Trafikförvaltningen. Du kan antingen välja att gå en lärarledd utbildning, hos oss i våra lokaler på Kungsholmen, eller göra en webbaserad e-utbildning på din arbetsplats.

Det är enbart personer som arbetar i den regionfinansierade vården i Stockholms län som får behörighet till sjukresesystemet. Personer som arbetar för enskilda vårdenheter genom tredjepartsavtal, till exempel olika telefonitjänster, får inte arbeta i sjukresesystemet.

Säkerhet vid administration av sjukresor

Sjukresesystemet innehåller sekretessbelagda patientuppgifter. Som vid behörighet till andra sekretessystem får du aldrig låna ut dina användaruppgifter. Dina användaruppgifter till sjukresesystemet är personliga och kopplade till ditt personnummer. Din behörighet visar att det är du som har registrerat tillstånd för sjukresa. Det är därför mycket viktigt att ingen annan person kommer åt dina användaruppgifter.

Tänk på att

  • aldrig lämna ut ditt lösenord till någon annan person eller använda någon annans användaridentitet eller lösenord
  • att direkt byta ditt lösenord om du tror att någon annan känner till det.

Ansvar vid användning av sjukresesystemet

Du är ansvarig för det du registrerar i systemet. Det är också ditt ansvar att de tillstånd som registreras stämmer överens med regelverket för sjukresor och att de används på rätt sätt.

Tänk på att

  • en medicinsk bedömning alltid ska göras i samband med beviljande av tillstånd
  • en medicinsk bedömning ska ske utifrån patientens fysiska och psykiska förmåga att ta sig till och att åka med den allmänna kollektivtrafiken
  • resan får enbart ske till och/eller från regionfinansierad vård och behandling.

Ingen med behörighet i systemet?

Finns det ingen hos er som har behörighet i systemet ska något av våra webbformulär användas vid tillståndsgivning. Våra formulär hitta du här Tillstånd för sjukresa >>.

Hantering vid driftstörning i sjukresesystemet

Om det inte går att registrera tillstånd i sjukresesystemet på grund av driftstörning gäller denna hantering. Tänk på att de patienter som sedan tidigare har registrerade tillstånd för sjukresa och sjukresekort kan beställa sin resa som vanligt.

Resa med taxi

Patienter som har behov att åka sjukresa med taxi och inte kan vänta på att systemet kommer igång igen kan beställa och lägga ut pengar för en privat taxi med valfritt taxibolag. Patienten sparar taxikvittot och skickar in det till oss i original tillsammans med tillstånd från er för att få ersättning i efterskott. Du som har behörighet till sjukresesystemet registrerar ett Ersättningstillstånd i systemet när det är i drift igen. Har du ingen behörighet till sjukresesystemet fyller du i formuläret <<Tillstånd för ersättning av redan utförd resa>>.  

Resa med rullstolstaxi

Patienter som ska åka med rullstolstaxi och inte kan vänta på att sjukresesystemet kommer igång igen kan ringa till rullstolstaxi och lägga ut pengar för resan. Patienten sparar taxikvittot och skickar in det till oss i original tillsammans med tillstånd från er för att få ersättning i efterskott. Du som har behörighet till sjukresesystemet registrerar ett Ersättningstillstånd i systemet när det är i drift igen. Har du ingen behörighet till sjukresesystemet fyller du i formuläret <<Tillstånd för ersättning av redan utförd resa>>.  

Vid beställning måste det anges om transportrullstol behövs, det vill säga om patienten inte har egen rullstol. Om trappklättrare behövs ska det också uppges vid beställning. För närvarande kan Rullstolstaxi beställas hos nedanstående taxibolag.

Kör i hela länet

Samtrans 08-1200 1200

Sirius 08-745 33 01

Sverigetaxi 08-28 75 15

Taxi Kurir 08-30 00 03

Haninge & Nynäshamns taxi 08-741 11 11
Kör lokalt i Haninge, Nynäshamn och Tyresö, och till platser i hela Stockholms län.

Södertälje taxi 08-554 205 10
Kör lokalt i Södertälje, Salem och Nykvarn, och till platser i hela Stockholms län.

Sjukresebiljetter

Akutmottagningar har sjukresebiljetter som ska användas vid driftstörningar.  Sjukresebiljetterna gäller endast för resor med taxi i Stockholms län. Kom ihåg att ni måste Fylla i och skicka in formuläret Tillstånd för sjukresa med sjukresebiljett till oss för varje sjukresebiljett. Formuläret hittar du här: <<Tillstånd för sjukresa med sjukresebiljett>>

Biljetterna kan användas till följande patienter

  • Personer folkbokförda i Stockholms län
  • Utomlänare
  • Asylsökande (giltigt LMA-kort krävs, ange LMA-kortnummer i formuläret)
  • Medborgare från EU- eller ESS-land (giltigt EU-kort krävs, kopia på kortet måste skickas in till oss)
  • Tillståndslös

Övriga utländska medborgare med tillfällig vistelse i Sverige har aldrig rätt till sjukresa.

Läs mer om reglerna för sjukresebiljetter under menyval <<Sjukresebiljetter >>.