Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start / Om sjukresor / Regler / Färdtjänstresenär

Färdtjänstresenär

Patienter med gilitgt tillstånd för färdtjänst har alltid rätt att få tillstånd för sjukresa till och från regionsfinansierad vård och behandling. Det innebär att du som vårdgivare inte behöver göra en medicinsk bedömning av patientens behov om denne kan visa upp ett giltigt färdtjänstkort.

För att resan ska kunna utföras som en sjukresa måste du registrera ett tillstånd för sjukresa i sjukresesystemet och patienten måste resa med ett sjukresekort. Patienten betalar samma egenavgifter som övriga sjukresenärer.

Om färdtjänstresenären har rätt till ensamåkning, att sitta i framsäte eller att ta med ledsagare på sitt färdtjänsttillstånd ska du registrera detta även för sjukresorna. Ledsagare är det som för sjukresor kallas medresenär.