Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start / Om sjukresor / Regler / Färdtjänstresenär

Färdtjänstresenär

Färdtjänstresenärer har rätt till sjukresor

Färdtjänstresenärer har alltid rätt till sjukresa när de ska åka till regionsfinansierad vård eller behandling. Den som har tillstånd för färdtjänst har redan bedömts ha betydande svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med kollektivtrafik. Det innebär att du som vårdgivare inte behöver göra en medicinsk bedömning av patientens behov om denne kan visa upp ett giltigt färdtjänstkort.

Patienten har själv rätt att välja om hen vill resa med sjukresa eller med färdtjänst. Om patienten vill resa med sjukresa ska du registrera tillstånd för sjukresa i sjukresewebben enligt gällande regler. Alla som har behörighet till sjukresewebben kan registrera tillstånd för färdtjänstresenärer. Du behöver inte uppge vem som har beviljat tillståndet, eftersom det framgår att patienten har ett giltigt färdtjänsttillstånd i systemet. Patienten måste tala om sitt sjukresekortsnummer vid beställningen och ha med sig just det kortet till bilen. Patienten betalar samma egenavgifter som övriga sjukresenärer.

Allergivänlig bil eller ledarhund, servicehund och assistanshund

Om en patient med sin färdtjänst får resa med allergivänlig bil kan du ge samma möjligheter vid sjukresor när du registrerar tillstånd i sjukresewebben, förutsatt att du beviljar samma färdsätt som patienten har i sin färdtjänst. Samma sak gäller för de patienter som med sin färdtjänst får ta med sin ledarhund, servicehund eller assistanshund. Exempelvis om din patient har färdtjänst med taxi och möjlighet att ta med sin ledarhund, servicehund eller assistanshund, kan du enbart bevilja möjligheten att ta med hunden när du beviljar sjukresetillstånd för taxiresor.

Övriga resevillkor

Om färdtjänstresenären har rätt till ensamåkning, att sitta i framsäte eller att ta med ledsagare på sitt färdtjänsttillstånd ska du registrera detta även för sjukresorna. Ledsagare är det som för sjukresor kallas medresenär.