Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start / Om sjukresor / Regler / Sjukresa utanför Stockholms län

Sjukresa utanför Stockholms län

Godkännande av vården krävs

För att bli beviljad sjukresor till vård och behandling i annat landsting krävs att patienten fått vården godkänd av enheten Individuella vårdärenden (IVÄ) på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm. IVÄ beslutar om vård enligt riksavtal, vårdgaranti och rehabilitering utanför länet.

Patienter som blivit beviljade vård enligt ovan får också ett informationsbrev om vilka regler som gäller för ersättning av sjukresa och hur de kan genomföra sina resor. Patienter kan beställa och betala för sina resor, de söker då ersättning för sina utlägg i efterhand, eller så kan de få hjälp med att beställa sina resor via Kundservice för färdtjänst och sjukresor. Se kontaktinformation längst ned.

Patienterna får ersättning för det billigaste färdsättet. För ersättning av dyrare färdsätt krävs ett intyg från er i vården. I intyget ska det framgå:

  • patientens personnummer och namn
  • typ av fordon/färdsätt
  • dag när resan/resorna ska utföras
  • antal resor
  • tillståndsgivarens namn och titel
  • brevhuvud, stämpel eller liknande. Det måste tydligt framgå att intyget är från en vårdgivare

Valfrihetsremiss

Om patienten själv väljer att vända sig till något annat landsting eller region för vård och behandling i enlighet med nationell valfrihet, så kallad valfrihetsremiss, ingår inte sjukresor. Patienten får då själv stå för resekostnaden och har inte rätt till ersättning från Region Stockholm.

Överflyttningsresa – från slutenvård till slutenvård

Överflyttningsresa är en resa från en slutenvård till en annan slutenvård mellan två olika landsting eller regioner. Enligt Riksavtalet för utomlänsvård » ska vårdregionen hjälpa till med att anordna överflyttningsresor till hemregionen. Hemregionen betalar sedan alltid för kostnaden för dessa resor.

Om det är patienten själv som begär överflyttningsresa får denne bekosta och själv anordna resan.

En patient som har blivit utskriven och ska resa till sin bostad i Stockholms län får själv anordna och bekosta den resan.

Akuta resor i annat län

En patient som är bosatt i Stockholms län och behöver uppsöka akut vård eller förlossningsvård har rätt till ersättning för resor till närmaste vårdgivare, även om den ligger i ett annat län. Ersättning ges för resan från vistelseadressen till vårdenheten samt resan tillbaka till vistelseadressen. Även resor i samband med ett återbesök ersätts mellan vistelseadressen och vården.

Patienter kan även bli beviljade ersättning för resor i samband med dialys. Dialys anses vara livsuppehållande, nödvändig och bestående. För att patienten ska få ersättning för sina resor krävs att behandlande vårdgivare i Stockholms län har skickat in en kopia på intyg om resor i samband med gästdialys till Sjukresor.

Resor som sker i samband med till exempel strålbehandling, som ges under en planerad och begränsad period, ersätts inte.

Gränssjukvård

Patienter som är folkbokförda i Stockholms län och som är folkbokförda i Sigtuna, Märsta och vissa delar i Norrtälje kan bli beviljade tillstånd för sjukresa till Akademiska sjukhuset. Förutsättningen är att det är närmare till Akademiska sjukhuset än till Karolinska sjukhuset i Solna eller Danderyds sjukhus. Ingen riksavtalsremiss behövs.

Landsgräns

Enligt gränssjukvårdsförordningen kan kostnader för resor utomlands i samband med gränssjukvård ersättas. Det innebär att en i Sverige bosatt person som under vistelse i en svensk kommun, som gränsar till Finland eller Norge, och som blir i behov av akut läkarvård eller sjukvårdande behandling, kan få vård- eller behandlingskostnaden i något av dessa länder ersatt. Resor ersätts i dessa fall.

Kontaktinformation

För att få mer information om vilka regler som gäller för resor till andra regionen ringer du som är vårdgivare till vår Helpdesk för sjukresor på telefonnummer 08-123 33170, eller mejlar till vår e-post sjukreseenheten@sl.se.

Patienter hänvisas till Kundservice för färdtjänst och sjukresor för frågor och beställning av resor på telefonnummer 08-720 80 80.