Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start / Om sjukresor / Regler / Alla resor är inte sjukresa

Alla resor är inte sjukresa

Om du som tillståndsgivare bedömer att patienten kan ta sig till eller resa med kollektivtrafik har patienten inte rätt till sjukresor. Rätten till sjukresor grundar sig på en tillståndsgivares medicinska bedömning. Undantaget är de patienter som har ett giltigt färdtjänsttillstånd. De har rätt till sjukresor.

Patienten har inte rätt till sjukresa för att

 • patienten begär eller önskar få en sjukresa
 • patienten inte har pengar
 • det inte finns någon kollektivtrafik
 • patienten har långt att resa till vårdbesöket
 • det tar lång tid att resa med kollektivtrafiken
 • besöka privata vårdgivare utan avtal med regionen.

Patienter har inte rätt till sjukresa för vård hos privata vårdgivare som inte har avtal med regionen. Vårdgivare utan avtal med regionen får inte bevilja tillstånd för sjukresa till sina patienter oavsett om patienten har färdtjänsttillstånd.

Vissa typer av besök får ingen sjukresor till

För vissa typer av vårdbesök finns ingen grund för sjukresor, oavsett vilken medicinsk bedömning du som vårdgivare gör eller om patienten har färdtjänsttillstånd.

Ge inte sjukresor för

 • vaccinationer, företagshälsovård och friskvård
 • optiker och apotek
 • vård och behandling som betalas av privat sjukförsäkring
 • deltagande i forskningsprojekt
 • allmänna och valfria hälsoundersökningar, till exempel mammografi, gynekologisk hälsokontroll, mödravård och barnhälsovård.

Vissa patienter ska inte resa ensamma
Patienter som inte klarar av att resa själva och inte har någon medföljare kan resa med sjuktransport. Läs mer om sjuktransport här>>

Patienter som är aggressiva, dementa eller på annat sätt inte klarar av oförutsedda händelser i samband med en resa måste ha en medföljare med sig.

Utökad hämtning och lämning ersätter inte en medföljare, eftersom Utökad hämtning och lämning innebär att föraren endast utför lättare ledsagning. Läs mer om vad som ingår i Utökad hämtning och lämning här>>