Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start / Om sjukresor / Regler / Kommunala vård- och omsorgsboenden

Kommunala vård- och omsorgsboenden

Personal på kommunala vård- och omsorgsboenden

Personal som arbetar på kommunala vårdboenden och omsorgsboenden har inte behörighet till sjukresewebben. Det är bara personal inom den regionsfinansierade vården som kan få behörighet att registrera tillstånd för sjukresa i sjukresewebben. Därför ska kommunala boenden få hjälp av dig att registrera sjukresor och sjukresekort när de ringer.

Du ska alltid hjälpa dessa att registrera tillstånd för sjukresa, även om det är en annan vårdinstans som har remitterat patienten till din vårdenhet.

Uppge vem som har beviljat tillstånd i sjukresewebben

När du registrerar en sjukresa för ett kommunalt boende ska du skriva den kommunala sjuksköterskan som tillståndsgivare. Skriv sjuksköterskans namn, titel och namnet på boendet i fältet för tillståndsgivarens uppgifter i sjukresewebben.