Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start / Om sjukresor / Regler / Kommunala vård- och omsorgsboenden

Kommunala vård- och omsorgsboenden

Tillstånd för sjukresor får bara registreras i sjukresesystemet av personal som arbetar inom den regionsfinansierade vården. Det innebär att personal på kommunala vård- och omsorgsboenden inte får använda sjukresesystemet. De ska därför vända sig till den vårdenhet som patienten ska besöka för att få hjälp med tillstånd till sjukresor. I första hand ska den vårdenhet som den boende ska besöka registrera sjukresetillstånd i sjukresesystemet. Det gäller även när en annan vårdgivare remitterat patienten till er.

För att underlätta för dessa patienter ska därför du som arbetar inom den regionsfinansierade vården hjälpa personal som ringer från kommunala verksamheter att registrera tillstånd. 

Det är sjuksköterskan på boendet som är tillståndsgivare i sjukresetillståndet. Skriv dennes namn, medicinsk titel och namnet på boendet, på raden för tillståndsgivare i sjukresesystemet när du registrerar tillståndet.