Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start / Om sjukresor / Regler / Förlossningsresor

Förlossningsresor

Patienter folkbokförda i Stockholms län har alltid rätt till ersättning för en resa in till och en resa hem efter förlossningen. Ersättning ges för de två resor som patienten genomfört och haft utlägg för i samband med förlossningen.

Resan in till förlossningen i Stockholms län ska alltid betalas själv av patienten. Resan hem från förlossningen kan ske med sjukresekort. Tillstånd och sjukresekort registreras i sjukresewebben. Sjukresekortet fungerar bara inom Stockholms län.

För att få ersättning för utlägg i samband med resor till förlossning i Stockholms län ska patienten skicka in ett registerutdrag från Skatteverket där barnets faktiska födelsedatum framgår. I ersättningskravet ska det också framgå vilken förlossningsklinik barnet föddes på.
Personen som fött barnet kan söka ersättning för sjukresa med egen bil eller taxi. Om resan skett med taxi ska taxikvitto i original bifogas.

För att få ersättning för fler resor till och från förlossningen krävs det tillstånd från vårdgivaren.

Hänvisning till en förlossningsklinik i ett annat län på grund av platsbrist i Stockholm

Om det inte finns plats på den förlossningsklinik som en kvinna med förlossningsvärkar valt att föda på ansvarar kliniken för att hitta en annan plats. Ibland kan den kliniken finnas utanför Stockholms län.

En patient som blir hänvisad av en förlossningsklinik i Stockholm till en
förlossningsklinik i annat län under aktivt förlossningsarbete har rätt till ersättning för sina resekostnader. 

Förlossningskliniken i Stockholms län måste registrera tillståndet Hänvisningsintyg vid förlossning i sjukresewebben för att patienten ska kunna få ersättning för sina utlägg.

Region Stockholm ger ersättning för patienten och en medföljandes resa från patientens hemadress eller från förlossningskliniken i Stockholm, till förlossningskliniken i det andra länet. Ersättning ges också för patientens och en medföljandes återresa från förlossningskliniken till patientens hemadress.

För att få ersättning för utlägg i samband med resor till förlossning i annat län ska patienten skicka in ett registerutdrag från Skatteverket där barnets faktiska födelsedatumet framgår. I ersättningskravet ska det också framgå vilken förlossningsklinik barnet föddes på. 

För att få ersättning insatt på bankonto så måste clearingnummer och kontonummer anges i ersättningskravet samt taxikvitto i original bifogas om resan skett med taxi.