Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start / Om sjukresor / Regler / Förlossningsresor

Förlossningsresor

Resan in till förlossningen i Stockholms län ska alltid betalas själv av patienten. Resan hem från förlossningen kan ske med sjukresekort. Tillstånd och sjukresekort registreras i sjukresesystemet. Sjukresekortet fungerar bara inom Stockholms län.

För att få ersättning för resor i samband med förlossning i Stockholms län ska patienten skicka in ett moderskapsintyg eller ett registerutdrag från Skatteverket där det faktiska födelsedatumet framgår. I ersättningskravet ska det också framgå på vilken förlossningsklinik barnet föddes.
Patienten kan söka ersättning för sjukresa med egen bil eller taxi. Om patienten reser med taxi ska taxikvitto i original bifogas.

För att få ersättning för fler resor krävs tillstånd från vårdgivaren.

Hänvisning till en förlossningsklinik i ett annat län på grund av platsbrist

Om det inte finns plats på den förlossningsklinik som en kvinna med förlossningsvärkar valt att föda på ansvarar kliniken för att hitta en annan plats. Ibland kan den kliniken finnas utanför Stockholms län.

Förlossningskliniken i Stockholm måste skicka ett hänvisningsintyg till Sjukresor för att patienten ska kunna få ersättning för sina sjukresor. Hänvisningsintyget finns under menyval Formulär. I övrigt krävs samma underlag som vid resor i samband med förlossning inom Stockholms län.

Regler för resor utom länet (ej hänvisning)

På grund av Covid-19 kan man inte planera att föda på annan ort i sommar.

Alla har möjlighet att själva bestämma var i landet de vill föda. Men det behövs betalningsförbindelse eller remiss från Region Stockholm. Söker patienten ersättning för sådana resor hänvisas hon till kundservice för färdtjänst och sjukresor.

Kontaktuppgifter

Vårdgivare ringer till Helpdesk på telefonnummer 08-123 331 70.

Patienter ringer kundservice för färdtjänst och sjukresor på telefonnummer 08-720 80 80.
Information riktad till patienter finns också på webbplatsen fardtjansten.sll.se ».

Vid frågor om ersättning för övernattning ring Individuella vårdärenden på telefonnummer 08-123 132 00 (växeln).