Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start / Om sjukresor / Regler / Undantag från uteblivandeavgift

Undantag från uteblivandeavgift

Om din patient missar eller blir försenad till ett besök hos dig på grund av försenad eller icke genomförd sjuk- eller färdtjänstresa får du inte debitera patienten för uteblivet vårdbesök. Gäller endast när bokning av resan sker via regionens beställningscentral.

Uteblivandeavgift får inte tas ut för följande verksamheter eller situationer:

 • Barnhälsovård/BVC.
 • Öppenvårdsmottagning för hemlösa.
 • Besök för abortrådgivning.
 • Besök för preventivmedelsrådgivning.
 • Besök för patienter som faller under smittskyddslagen (SmL).
 • Besök hos rehabiliteringskoordinator.
 • Bokade undersökningar som sker inom ramen för regionens riktade screeningverksamhet (livmoderhalscancer, bröstcancer och bukaortaaneurysm).
 • Hembesök - då patienten inte är hemma när besöket ska utföras.
 • Telefonkontakt – då patienten inte besvarar planerat telefonsamtal.
 • Om patienten missar eller blir försenad till ett besök på grund av försenad eller icke genomförd sjuk- eller färdtjänstresa med taxi till vårdgivare inom regionens regi eller vårdgivare med vårdavtal med regionen. (Gäller endast när bokning av resan sker via regionens beställningscentral)
 • Om patienten inte givits möjlighet att avboka ett planerat besök inom 24 timmar, till exempel på grund av att mottagningen hållit stängt.
 • Besök som bokats in mindre än 24 timmar innan besöket äger rum.
 • Besök som planerats in någon gång mellan två klockslag, till exempel
 • klockan 9:00-11:00. Detta kan till exempel förekomma på mottagningar med drop-in.

Läs mer i Avgiftshandboken på Vårdgivarguiden