Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start /

Tillstånd som skickas in för vidare hantering

När du klickar på Skicka in skapas ett ärende, detta visas i en blå ruta. Innan tillståndet har hanterats färdigt så har ärendet status Granskas. Status på ärendet kan du se i Sjukresewebben under Sök befintliga tillstånd. När tillståndet är hanterat så får ärendet status Giltigt eller Avskrivet.

imageiz01f.png

Om ärendet måste kompletteras eller om Sjukresor Avskriver ärendet för att det inte finns någon tillståndsgrund för inskickat underlag så kontaktar vi dig via e-post.

Tänk på att uppdatera dina kontaktuppgifter så att vi kan kontakta dig.

Ibland måste du bifoga underlag
Om det gäller en EU-patient måste du bifoga en kopia på det giltiga EU-kortet
Om det gäller en patient från något av de nordiska länderna måste du bifoga en kopia på giltig ID-handling. Du måste även uppge patientens adress i hemlandet i tillståndet.

Tänk på att ange en giltigt tillståndsgivare i tillståndet. En giltigt tillståndsgivare är till exepmel en sjuksköterska eller en läkare. Läs mer om tillståndsgivning här>>