Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start /

Helpdesk är stängd tisdag 17 januari

Helpdesk för Sjukresor har stängt tisdagen den 17 januari. Det innebär att vår supporttelefon inte är bemannad och vi kommer inte hantera de tillstånd för sjukresa som är inskickade för vidare hantering via webben. Vi kommer inte heller att hantera tillståndsformulären som är inskickade via vår hemsida.  

Behöver er patient åka inom perioden vi har stängt gäller nedanstående hantering. För överflyttningsresor vänligen kontakta patientens hemregion.

Ni som har behörighet i sjukresewebben kan registrera tillstånd för sjukresa som vanligt för patienter folkbokförda i Stockholms län och asylsökande. Beställningscentraler och Resegarantin har öppet som vanligt.

Resa med taxi

Patienter som har behov att åka sjukresa med taxi kan boka och lägga ut pengar för en privat taxi med valfritt taxibolag. Patienten sparar taxikvittot och skickar in det till oss i original tillsammans med tillstånd från er för att få ersättning i efterskott. Utomlänspatienter skickar ersättningskrav till sin hemregion.

Resa med rullstolstaxi

Patienter som ska åka med rullstolstaxi kan boka och lägga ut pengar för privat resa. Patienten sparar taxikvittot och skickar in det till oss i original tillsammans med tillstånd för ersättning i efterskott från er. Utomlänspatienter skickar ersättningskrav till sin hemregion.

Vid beställning måste det anges om transportrullstol behövs dvs. om patienten inte har egen rullstol. Om trappklättrare behövs ska det också uppges vid beställning. För närvarande kan Rullstolstaxi bokas hos nedanstående leverantörer.

Samtrans 08 1200 1200
Taxi Kurir 08 30 00 03
Sverigetaxi 08 28 75 15
Haninge & Nynäshamns taxi 08 741 11 11
Sirius 08 745 33 01
Södertälje Taxi 08 554 205 10

Sjukresebiljetter

Akutmottagningar har sjukresebiljetter som ska användas när helpdesk för sjukresor har stängt. Sjukresebiljetterna gäller endast för sjukresor med taxi inom Stockholms län. De gäller inte för resa med inte rullstolstaxi. 

När helpdesk har stängt kan biljetterna användas till patienter som

  • inte är folkbokförda i Stockholm
  • är tillståndslösa
  • är bosatta inom EU, EES eller något av de nordiska länderna. 

Gör så här när du vill använda en biljett:

  1. Registrera tillstånd för sjukresa med sjukresebiljett i sjukresewebben och skicka in till oss, tillsammans med bifogat underlag (läs längre ner om vad som gäller).
  2. Fyll i adressen som patienten ska resa till på biljetten innan du ger den till patienten.
  3. Beställ sjukresan hos beställningscentralen på telefon: 077-570 00 57. Uppge kundnummer 70013214.
  4. Patienten lämnar sjukresebiljetten till taxiföraren.

Övriga utländska medborgare med tillfällig vistelse i Sverige har aldrig rätt till sjukresa. Läs mer om reglerna för sjukresebiljetter här>>

Helpdesk har öppet enligt ordinarie tider onsdag den 18 januari. Då hanteras tillstånd och mejl som kommit in till oss.