Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start /

Uteblivandeavgift för missat eller försenat vårdbesök

Sjukresor är undantaget från uteblivandeavgift

Om patienten missar eller blir försenad till ett besök på grund av försenad eller icke genomförd sjuk- eller färdtjänstresa med taxi till vårdgivare inom regionens regi eller vårdgivare med vårdavtal med regionen. Gäller endast när bokning av resan sker via regionens beställningscentral.

Uteblivandeavgift får inte tas ut för följande verksamheter eller situationer:

 • Barnhälsovård/BVC.
 • Öppenvårdsmottagning för hemlösa.
 • Besök för abortrådgivning.
 • Besök för preventivmedelsrådgivning.
 • Besök för patienter som faller under smittskyddslagen (SmL).
 • Besök hos rehabiliteringskoordinator.
 • Bokade undersökningar som sker inom ramen för regionens riktade screeningverksamhet (livmoderhalscancer, bröstcancer och bukaortaaneurysm).
 • Hembesök - då patienten inte är hemma när besöket ska utföras.
 • Telefonkontakt – då patienten inte besvarar planerat telefonsamtal.
 • Om patienten missar eller blir försenad till ett besök på grund av försenad eller icke genomförd sjuk- eller färdtjänstresa med taxi till vårdgivare inom regionens regi eller vårdgivare med vårdavtal med regionen. (Gäller endast när bokning av resan sker via regionens beställningscentral)
 • Om patienten inte givits möjlighet att avboka ett planerat besök inom 24 timmar, till exempel på grund av att mottagningen hållit stängt.
 • Besök som bokats in mindre än 24 timmar innan besöket äger rum.
 • Besök som planerats in någon gång mellan två klockslag, till exempel
 • klockan 9:00-11:00. Detta kan till exempel förekomma på mottagningar med drop-in.

Läs mer i Avgiftshandboken på Vårdgivarguiden: https://vardgivarguiden.se/administration/patientadministration/patientavgifter/avgiftshandboken/oppenvard/uteblivandeavgift--planerade-besok/