Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start /

E-utbildning Hantera sjukresor och Kunskapstest - Sjukresor finns återigen tillgängliga på Lärtorget

Varför behöver jag utbildning?

För att du ska kunna registrera tillstånd för sjukresa på ett korrekt sätt krävs kunskap om de regler och villkor som gäller för sjukresor. Det är viktigt att du följer det regelverk som regionsfullmäktige beslutat om. Alla vårdgivare som drivs av regionen eller har avtal med regionen är skyldiga att följa de regler som regionsfullmäktige beslutat om.

När måste jag gå utbildningen igen?

Anledningen till att du behöver gå utbildningen igen är för att säkerställa att du som har behörighet till sjukresewebben är uppdaterad i reglerverket och har kunskap i den hantering som gäller.

Du måste gå utbildningen igen om du

  • inte har varit aktiv i sjukresewebben på över ett år och det var mer än fem år sedan du gick utbildningen.

Du måste göra kunskapstestet om du

  • inte har varit aktiv i sjukresewebben på över ett år men har gått utbildningen för mindre än fem år sedan.

Här kan du läsa mer om utbildningen.