Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start /

Tillståndslös försvinner som val av patienttyp i Sjukresewebben

Tillstånd för sjukresor för personer som vistas i Sverige utan tillstånd kan inte lägre registreras i Sjukresewebben. Använd istället formuläret Tillstånd för sjukresa med sjukresekort. Du hittar formuläret här.