Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start /

Förändring av tillståndsformulären

Från och med 1 juni kommer formuläret Tillstånd för sjukresa med sjukresekort bara gå att använda till patienter som är Utlandssvenskar, Kvotflyktingar och personer som vistas i Sverige utan tillstånd, tillståndslösa.

Alla tillstånd för sjukresor ska registreras i Sjukresewebben förutom tillstånd till tillståndslösa, utlandssvenskar och kvotflyktingar.

För att du ska kunna bevilja tillstånd för sjukresor med sjukresekort till patienter efter 1 juni måste du registrera tillstånden i vårt tillståndssystem, Sjukresewebben.

För att få tillgång till Sjukresewebben krävs utbildning i sjukresors regelverk samt ett eTjänstekort.

Om Utbildningen

Utbildningen Hantera sjukresor är en internetbaserad utbildning som tar ca 40 min att göra. Utbildningen avslutas med ett test som innehåller 10 frågor. För att bli godkänd på utbildningen krävs alla rätt på testet. Utbildningen finns på Lärtorget som är region Stockholms lärplattform.

Läs mer om utbildningen här>>

eTjänstekort och certifikat

För att kunna logga in i Sjukresewebben så måste varje användare ha ett eTjänstekort. Det behövs även ett certifikat och NetID eller SHITS-eID på användarens dator samt en kortläsare. På Vårdgivarguiden finns information om hur man beställer och hanterar eTjänstekort.

Klicka på länken för att komma till rätt sida på Vårdgivarguiden.

Beställa eTjänstekort, läs om certifikat och NetID

För tekniska frågor angående eTjänstekort, certifikat och NetID samt SHITS-eID ska lokal IT-support kontaktas.