Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start /

SoFT ett nytt system för sjukresetillstånd

Det nya systemet kommer innebära en del förändringar för alla vårdgivare i Region Stockholm. För att följa Region Stockholms riktlinjer för informationssäkerhet kommer inloggningen i det nya systemet, att ske med e-tjänstekort.

IT-systemet heter SoFT som står för "Sjukresor och FärdtjänstTillstånd”. SoFTs gränssnitt för vårdgivare kommer att användas av alla landstingsanslutna vårdgivare i Region Stockholm som beviljar och registrerar tillstånd för sjukresor. SoFT kommer att ge vårdgivare möjligheten till ett bättre stöd i hanteringen av tillstånd för sjukresor.

Kontaktpersoner

Verksamheter som beviljar och registrerar tillstånd för sjukresor ombeds skicka in kontaktuppgifter till IT-ansvarig, kommunikationsansvarig samt utbildningsansvarig som kan hjälpa till att införa det nya tillståndssystemet i de berörda verksamheterna. 

Verksamheter som ännu inte skickat in kontaktuppgifter till kontaktpersoner, vänligen skicka namn, telefonnummer samt e-postadress till soft@sll.se

Vi kommer även att bilda en referensgrupp som ska bestå av personer som arbetar på olika ställen i vården. Är du intresserad av att ingå in vår referensgrupp så kan du skicka ett e-post meddelande till soft@sll.se 

Har du andra frågor som handlar om det nya tillståndssystemet kan du skicka e-post till soft@sll.se