Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start /

Sjukresekort

Patienten kan använda ett och samma sjukresekort för att åka till olika vårdgivare. Finns det ett registrerat kort som patienten har tillgängligt behövs inte ett nytt kort registreras. Då behöver du bara registera ett nytt tillstånd så kan patienten beställa sin sjukresa.

Utan tillstånd för sjukresa går det inte att använda kortet. Varje enskild vårdgivare som patienten ska besöka är ansvarig för att bevilja tillstånd för sjukresa till och från dem.

Sjukresekortet är personligt och får inte användas av någon annan än patienten. Kortet kan bara registreras en gång i sjukresesystemet.

Saknar patienten ett sjukresekort eller om patienten inte har sjukresekortet tillgängligt måste ett nytt kort registreras i sjukresesystemet. Har du behörighet till sjukresewebben kan du själv registrera ett nytt kort på patienten, kontakta annars Helpdesk på telefonnummer 08-123 331 70.

Tänk på att inte registrera sjukresekort till patienter som inte har rätt till sjukresor. Ta först reda på om patienten har rätt att få tillstånd för sjukresor innan du registrerar ett sjukresekort.

Beställning av oregistrerade sjukresekort till din mottagning eller avdelning gör du under Beställning av sjukresekort >>

Sjukresekort fram- och baksida

Sjukresekortet har en kännbar markering på kortets ena kortsida. Det en liten fördjupning för de patienter som annars har svårt att skilja sitt sjukresekort från övriga plastkort i samma storlek, till exempel betalkort, id-kort, medlemskort med mera.

Vid beställning av sjukresa där patienten reser med det blåa sjukresekortet

Numret på baksidan av sjukresekortet måste alltid uppges vid beställning av resan med taxin eller rullstolstaxin och patienten måste ha med sig samma kort till bilen för att kunna resa. Detta är extra viktigt att tänka på när patienten har flera kort aktiva i sjukresesystemet. Patienten kan välja vilket kort som fordonet ska beställas på.

Makulera ett sjukresekort

Om sjukresekortet makuleras går det inte att häva spärren och använda igen. När ett sjukresekort makuleras i Sjukresesystemet så kommer beställda resor på det kortnumret automatiskt att avbeställas. Det innebär att om din patient redan har beställt en resa på det sjukresekortnummer som ni makulerar, så kommer resan automatiskt försvinna från beställningssystemet. Ingen bil kommer därför åka ut till beställd adress. Tänk på att er patient kan ha beställt resor till andra vårdgivare på det sjukresekort som ni makulerar.

Kontrollera alltid först med patienten om hen redan har ett giltigt kort hos sig innan ni makulerar och registrerar ett nytt kort. 

Saknar patienten sjukresekort?

Utan ett sjukresekort går det inte att beställa en sjukresa via Sjukresors beställningskanaler. Patienten får då lägga ut pengar för en privat taxi eller rullstolstaxi och söka ersättning i efterskott. Beviljar ni patienten ett tillstånd för sjukresa får patienten ersättning för sitt utlägg med avdrag för egenavgiften som är maximalt 140 kronor per enkelresa.

Om du har behörighet till sjukresewebben registrerar du ett tillstånd för Ersättning för utförd resa i systemet, skriver ut den blankett som skapas och ger den till patienten. Patienten fyller i blanketten själv och skickar den till Färdtjänsten för ersättning. Taxikvitto i original måste alltid bifogas i ersättningskravet.

Om du inte har behörighet till sjukresesystemet, be i första hand en kollega om hjälp med att registrera tillstånden. I andra hand kan du fyll i formuläret Tillstånd för ersättning av redan utförd resa >>.
Sjukresor skickar i sin tur en blankett till patienten. Patienten fyller i blanketten själv och skickar den till Färdtjänsten för ersättning. Taxikvitto i original måste alltid bifogas i ersättningskravet.