Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start /

Patienter med tillstånd till ensamåkning

Patienter som beviljas tillstånd för sjukresor med ensamåkning, har inte rätt att sitta i taxins framsäte. Alla resenärer ombeds just nu att alltid resa i baksätet i taxin. Det är bara de som har tillstånd till framsäte som får sitta fram, om de inte just nu kan resa i baksätet.

Anledningen till att vi vill att alla ska resa i baksätet är för att förhindra smittspridningen. När patienten sitter i höger baksäte placeras föraren och patienten så långt ifrån varandra som möjligt.