Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start /

Nytt tillståndssystem för sjukresor

Systemet kommer att kallas för Sjukresewebben och ska användas av alla vårdgivare som har avtal med Region Stockholm.  Många funktioner som tidigare legat utanför det nuvarande sjukresesystemet kommer att lyftas in i Sjukresewebben för att underlätta handläggningen av sjukresetillstånd.

Inloggningen i Sjukresewebben kommer att ske med e-tjänstekort för att följa Region Stockholms riktlinjer för informationssäkerhet. Det innebär att du måste beställa ett e-tjänstekort ifall du inte har ett. För att kunna beställa ett e-tjänstekort behöver du har ett HSA-id och du måste även finnas med i regionens Elektroniska katalog, EK.

Det nya systemet kommer att innebära en del förändringar för alla vårdgivare i Region Stockholm.

De största förändringarna är följande:

  • Inloggning sker med e-Tjänstekort.
  • Tillstånd för utomlänspatienter, båttaxi och EU-medborgare med flera kommer att registreras i Sjukresewebben av vårdpersonal med behörighet till systemet.
  • Tillståndsformulären för vissa tillstånd som idag finns på Sjukreseguiden kommer att försvinna och du hanterar istället tillstånden direkt i systemet.

I god tid innan lansering av Sjukresewebben kommer det att finnas mer information här på Sjukreseguiden. Här kommer du att kunna:

  • läsa mer detaljerad information om vad för förändringar det nya systemet innebär för just dig
  • titta på skärminspelningar av det nya systemet
  • läsa i eller skriva ut en användarmanual för Sjukresewebben.

Läs mer på Vårdgivarguiden om
e-Tjänstekort

https://vardgivarguiden.se/it-stod/etjanstekort/

Elektroniska katalogen, EK

https://vardgivarguiden.se/it-stod/e-tjanster-och-system/elektroniska-katalogen-ek/