Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start /

Mina sidor - funktioner som underlättar

För att förenkla beställningar som görs ofta finns funktionen återkommande resor. Då återanvänds all beställningsinformation förutom datum och tid, vilket underlättar när nya resor beställs. Återkommande resor skapar du från en beställning, från en kommande resa eller från en tidigare resa. Det går att ha upp till tio återkommande resor och du hittar dem under Mina resor. 

Använd återkommande resa i de fall patienten har ett sjukresetillstånd med samma vårdgivaradress.  

Om den återkommande resans resedetaljer inte matchar sjukresetillståndets ändras dessa automatiskt i beställningen. Till exempel om den återkommande resan är för 2 personer men sjukresetillståndet som används inte har rätt till medföljande, ändras antal personer till 1.

Du kan även beställa en returresa. Då återanvänds all information, adresserna byter plats, och meddelandeinformationen till föraren rensas. Du fyller i relevant information till föraren, väljer datum och tid och beställer den nya resan. Förutsättningen för att det ska gå är att sjukresetillståndet som användes har resor kvar och är giltigt. Du kan även beställa en returresa från en kommande resa eller från en tidigare resa. Den hittar du i beställningen under Visa alla uppgifter om resan.

Spara telefonnummer

På Mina sidor kan du hjälpa patienten att spara upp till tre telefonnummer som senare används i beställningen. Du kan namnge telefonnumren så det blir enklare att använda dem. Du sparar och ändrar telefonnummer på Min profil, under Mina kontaktuppgifter.

De sparade telefonnummer finns bara i Mina sidor och går inte att använda när du ringer och beställer din resa.

Status på beställd resa

Under kommande resor så kan du se status på beställd resa nära inpå beställd hämttid.

Visas ingen status på resan har körningen inte planerats än. 
Körorder kvitterad innebär det att ett bolag har fått körningen
Körorder accepterad så innebär det att en förare har fått körningen