Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start /

Sjukresor till och från kommunala boenden

Du ska därför alltid hjälpa personal på Kommunala vård- och omsorgsboenden att registrera tillstånd för sjukresa för patienter som ska få vård och behandling på din vårdenhet. Det gäller även om det är en annan vårdgivare som remitterat patienten till er.

Det är sjuksköterskan på boendet som är tillståndsgivare. Uppge namn, medicinsk titel och namnet på boendet, på raden för tillståndsgivare i sjukresesystemet när du registrerar tillståndet.