Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start /

Information om dataskyddsförordningen

Trafikförvaltningen tillhandahåller Sjukresesystemet, det IT-system som tillståndsgivare använder sig av för att registrera tillstånd för sjukresor. Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) är personuppgiftsansvarig för sjukresor eftersom de är ansvariga för tjänsten sjukresor. Ansvaret har de fått från landstingsfullmäktige. HSN har i sin tur gett Trafikförvaltningen i uppdrag att leverera sjukresor samt att hantera betalningsprocessen gentemot resenärer som åker sjukresor. Trafikförvaltningen är personuppgiftsbiträde åt HSN.

Alla tillståndsgivare är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som respektive tillståndsgivare registerar i Sjukresesystemet.

Mer information om dataskyddsförordningen och personuppgiftsbiträdesavtal kan du läsa om på Vårdgivarguiden.

SLL:s övergripande information om Integritet och behandling av personuppgifter.