Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start /

Vågar patienten inte åka med SL?

Att bevilja sjukresor är behovsprövat och ska göras utifrån en helhetsbedömning av patienten. Tillstånd för sjukresor ska beviljas när patienten på grund av sitt aktuella medicinska tillstånd har svårigheter att ta sig till eller att resa med allmän kollektivtrafik till och från vård och behandling. I helhetsbedömningen av patientens medicinska tillstånd ingår patientens fysiska och psykiska tillstånd. 

Du ska inte bevilja sjukresa om orsaken endast är:

  • egen begäran från patienten (exempelvis att patienten inte vill/vågar resa med SL)
  • att patienten inte har pengar att ta sig till eller från vård och behandling
  • att patienten har lång resväg till eller från mottagningen. 
  • att tidpunkten för besöket medför att patienten tycker det är krångligt att färdas med den allmänna kollektivtrafiken.

Det är du som tillståndsgivare som gör den medicinska bedömningen om patienten ska beviljas sjukresa eller inte.