Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start /

Beställningsstopp för e-tjänstekort

Den 1 december 2023 till 25 januari 2024 är det beställningsstopp för nya e-tjänstekort. Region Stockholms e-tjänstekort ska moderniseras för att uppfylla högre säkerhetskrav. Inför förändringen är det beställningsstopp för nya kort i nästan två månader.

För att kunna logga in i Sjukresewebben behöver du ha ett giltigt e-tjänstekort. Ett tillfälligt reservkort fungerar inte för att logga in i Sjukresewebben.

Bra att ha koll på:

  • Den 1 december 2023 till 25 januari 2024 är det beställningsstopp för nya eTjänstekort.
  • Alla befintliga eTjänstekort utfärdade i Region Stockholm kommer att fungera som vanligt fram till dess att kortets giltighetstid går ut.
  • Kolla giltighetstiden på ditt e-tjänstekort.
  • Om giltighetstiden går ut under beställningsstoppet ska du omgående vända dig till din närmaste chef för att beställa nytt kort.
  • Om ditt kort går ut i februari 2024 kan du passa på att beställa ett nytt kort före den 1 december, men observera att du i så fall måste hämta ut kortet senast 22 januari, annars makuleras det.

Det här behöver du som chef göra

  • Säkerställ att varje medarbetare och konsult kontrollerar giltighetstiden på sitt e-tjänstekort. Om giltighetstiden går ut 1 december–25 januari behöver du omgående beställa nytt. Kort med längre giltighetstid fungerar som vanligt fram till dess att giltighetstiden går ut.
  • Om nyanställda medarbetare eller nya konsulter ska ansluta till ditt team 1 december–25 januari bör du beställa e-tjänstekort redan nu enligt den vanliga beställningsrutinen.

Läs mer på Vårdgivarguiden Beställningsstopp e-tjäntekort